İş Hayatına Yeni Atılan Kadınların Uluslararası Çalıştayı - Roma 20-24 Kasım 2017

İş Hayatına Yeni Atılan Kadınların Uluslararası Çalıştayı - Roma 20-24 Kasım 2017

İş Hayatına Yeni Atılan Kadınların Uluslararası Çalıştayı - Roma 20-24 Kasım 2017

İş Hayatına Yeni Atılan Kadınların Uluslararası Çalıştayı - Roma 20-24 Kasım 2017

İş Hayatına Yeni Atılan Kadınların Uluslararası Çalıştayı - Roma 20-24 Kasım 2017

İkinci Proje Toplantısı Paris - FRANSA 21-22 Eylül 2017

İkinci Proje Toplantısı Paris - FRANSA 21-22 Eylül 2017

Başlangıç Toplantısı– Mortuga PORTEKİZ 19-20 Ocak 2017

Kick off Meeting - Mortagua PORTUGAL 19-20 January 2017

Başlangıç Toplantısı– Mortuga PORTEKİZ 19-20 Ocak 2017

Başlangıç Toplantısı– Mortuga PORTEKİZ 19-20 Ocak 2017

Başlangıç Toplantısı– Mortuga PORTEKİZ 19-20 Ocak 2017

EmpowerWOMENt İş Hayatına Yeni Atılan ve İş Başlangıcında Olan Kadınlar İçin Girişimcilikte Başarıyı Güçlendirme

Projenin üzerinde çalışacağı üç önceliği açıklamak için 2014 politika dökümanlarından çıkarılan bazı alıntılardan yola çıkmanın en iyi yöntem olduğunu düşünüyoruz.
Kadınlar toplam nüfusun %52sini, ama Avrupa Birliğinde kendi işinde çalışan ya da iş hayatına yeni atılanların yalnızca üçte birini oluşturmaktadır. Dolayısıyla kadınlar Avrupada büyük bir girişimcilik potansiyelini temsil eder. Bir iş kurarken ve işletirken, kadınlar, özellikle finans, eğitim, iletişim ağına erişim ve iş dünyası ile aile arasında uzlaşma sağlamak gibi konularda erkeklere kıyasla daha çok güçlükle karşılaşmaktadır.
Potansiyel kadın girişimciler, iş destek programlarından ve finansman fırsatlarından haberdar olmalıdır.
Komisyon, 2009 yılında, potansiyel kadın girişimcileri için ilham verici rol modelleri olarak görev yapmak üzere Kadın Girişimcilik Elçileri Ağı’nı açmıştır. Bunu 2011 yılında iş yeri açan ve işleten kadınlara gönüllü olarak danışmanlık hizmeti veren kadınlardan oluşan Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı izlemiştir. 2012 yılında Komisyon, halka açık şirketlerin kurullarında toplumsal cinsiyet dengesini geliştirmek için bir öneride bulunmuştur. Yönetim kurulu üyeliği, girişimcilik ile karşılaştırıldığında farklı yetkinlikler ve beceriler gerektirse de, üst düzey yönetici konumundaki daha fazla kadın, genel olarak diğer kadınlar için bir rol model görevi görebilir. Daha fazla sayıda başarılı profesyonel kadının görünürlüğü, diğer kadınlara onların da iş piyasasında başarı şanslarının olduğunu gösterecektir.
Komisyon, 2020 Girişimcilik Eylem Planı
Yeni kurulan işletmelerin neredeyse %50si ilk beş yılda batıyor. Eğer Avrupalı girişimcilerin onlardan beklediğimiz gelişmeyi göstermeleri gerekiyorsa, onların bu süreci atlatmalarına yardımcı olmak için daha fazla kaynağı seferber etmeliyiz. İşletmeler genellikle büyümelerini sağlayacak uygun bir ekosisteme sahip değildirler.
Komisyon, 2020 Girişimcilik Eylem Planı
Avrupa çapında çok sayıda işsiz nüfus göz önüne alındığında, iş yaratmayı işsizlikten kurtulmak için bir yol olarak teşvik etmek için girişimcilik destek planları hazırlanmalıdır.
Tüm iş geliştirme destekleri, bilgileri işaretleyerek göstermeyi ve destek hizmetleri, tavsiye ve danışmanlık ve iş koçluğu ve mentorluk için bağlantılar sağlamayı içermelidir. Bu tür bir yardım, resmi olmayarak (örneğin, danışmanlık şeması) ya da bir kursa katılma şeklinde daha resmi olarak sağlanan belirli becerileri (örneğin, fırsat tanıma, iş planlama, finansal yönetim, satış ve pazarlama)de içerebilir.
Destek, en büyük potansiyele sahip gruplara (mesleki becerilere sahip işsiz işçiler, kadınlar veya gençler gibi) yönelik olmalıdır ve istihdam hizmetleri, işletme desteği ve finans sağlayıcıları arasında yakın işbirliğine dayanmalıdır. Amaç, Hedef, işsizlerin serbest meslek sahibi olmalarına yardımcı olmak, işletmelerinin sürdürülebilirliğini arttırmak ve gençler veya geleneksel iş destek kanalları yoluyla en iyi şekilde ulaşılamayanlar gibi ek kaynaklara ihtiyaç duyan gruplara özel destek sağlamaktır.
Projenin güçlendirilmesi ve katılımı etkileri, bu bir araya getirmeyle oluşturulacaktır ve kadınlar proje aktivitelerine ve aşırı derecede toplum odaklı aktivitelere katılma konusunda eşit derecede sorumlu olacaktır.
Bu proje, 24 ay süresince Erasmus+ Programı altında Avrupa Komisyonu tarafından müşterek olarak finanse edilir.
EmpowerWOMENt projesi hakkında daha fazla bilgi almak için " ’Hakkında" sayfasını ziyaret edin.


Copyright © 2017 Empowerwoment All rights reserved.