EmpowerWOMENt Hakkında

EmpowerWOMENt İş Hayatına Yeni Atılan ve İş Başlangıcında Olan Kadınlar İçin Girişimcilikte Başarıyı Güçlendirme
Arkaplan

Girişimcilikte kadınlar Avrupa’da gelişme için çok önemli bir kaynaktır; ancak kadınların erkeklere kıyasla daha farklı yaklaşımlara ihtiyaçları vardır. Kadınlar farklı iş alanları seçebilir ve erkeklerden farklı bir şekilde çalışabilir. Birçok kadın aynı zamanda toplumsal değerleri de işlerine dahil etmek ister. Bu nedenle, kadınlar için onların kendi yaşam deneyimlerine ve değer sistemlerine dayanan girişimci ekosistemlere ihtiyacımız var.
Bu bağlamda ekosistem, girişimci kadınların hizmetine sunulan destek yapıları, karşılıklı yardım ve ağ kaynakları, yani kendi sürdürülebilir ekolojisini yaratan bir etkileşim anlamına gelir. Proje, farklı ortak ülkelerdeki bu ekosistemleri tasarlamayı, onlara kılavuzluk etmeyi ve diğer Avrupa toplumlarına vaka bazlı rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.
Asıl amaç girişimci kadınlar iş yerlerini güçlendirme ve genişletmeye destek olması amacıyla böyle ekosistemleri kendileri de yaratması için güçlendirmektir.
Projelerin Hedef Grupları
Yerel Hedef Grupları

-Birincil hedef grup, kırılgan ve genellikle zor iş (ürün veya hizmet) başlatma durumlarında (1-3 yıl) ve yerel ve sanal ekosistemler de dahil olmak üzere destek önlemlerine ihtiyaç duyan girişimci kadınlardır
-İkincil hedef grup, başlangıç gruplarına ilham veren ve pratik faydalı rehberlik sunan deneyimli ve başarılı girişimci kadınlardır
-Üçüncü hedef grup, girişimcilik etkenlerini ve sağlayıcılarını da içeren, ortak topluluklarda varolan, ortaya çıkmakta olan veya yeni yerel ekosistem destekleridir.
Avrupa Hedef Grupları
-Birincil hedef grup ve faydalanıcılar, mevcut veya ortaya çıkan ekosistem destekleri de dahil olmak üzere, Avrupa çapında işin başlangıcında olan benzer kadın kuruluş gruplarıdır.
-İkincil hedef grup, profesyoneller, araştırmacılar ve daha geniş bir paydaş topluluğu da içeren girişimci öğrenimin Avrupa izleyicisidir.
-Üçüncü hedef grup, girişimcilik ve girişimcilik öğrenimi alanlarındaki Avrupa politika yapıcıları ve finansman programcılarıdır. Bu hedef gruplar proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasına dayalı olarak proje süreci boyunca oluşturulmuştur.
EmpowerWOMENt projesi hakkında daha fazla bilgi almak için ‘’Çıktılar’’ "Çıktılar" sayfasını ziyaret edin.
EmpowerWOMENt projesini kim uyguluyor?
EmpowerWOMENt - proje, her biri hem projenin düzgün bir şekilde uygulanması hem de yüksek kalitede sonuçların ve hükümlerin geliştirilmesi için uzmanlık ve bilgi birikimi katkısı yapan, Türkiye, İspanya, Fransa, Portekiz, İtalya ve Romanya'dan 8 ortaklı çok uluslu bir konsorsiyum tarafından uygulanmaktadır;
EmpowerWOMENt projesi hakkında daha fazla bilgi almak için "Ortaklar" sayfasını ziyaret edin.


Copyright © 2017 Empowerwoment All rights reserved.