Başlangıç Toplantısı– Mortuga PORTEKİZ 19-20 Ocak 2017

Başlangıç Toplantısı– Mortuga PORTEKİZ 19-20 Ocak 2017

The EmpowerWOMENt projesinin başlangıç toplantısı Mortuga’da (PORTEKİZ) 19/20 Ocak 2017 tarihinde, proje ortağı IBEA’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Ortaklar, kendi kuruluşlarını ve kadın girişimciliği konusundaki son teknolojik gelişmeleri ülke düzeyinde sunmuştur. EmpowerWOMENt projesinin ana hedefleri ve kilit konuları ile ana görevleri de analiz edilmiştir.

Ortaklar yönetim hususları üzerinde anlaşmaya varmış ve projenin sonraki adımları için takvim belirlemiştir. Toplantı, işletmelerin ve temsilcilerin bilgi birikimini teşvik etmeyi, projenin amaçlarını analiz etmeyi ve tartışmayı, beklenen sonuçlara ulaşmak için projenin etkinliklerini ve metodolojilerini planlamayı amaçlamıştır. Her bir ortaklık toplantısıyla birlikte proje, kadın girişimciliğini desteklemek için yerel ekosistemlerle ortaklığı teşvik eden faaliyet düzenlemeleri sağlar.

Bu faaliyetler, toplantının yapıldığı ortağın, faaliyet gösterdiği bağlam ve yerel topluluğa daha uygun olduğunu düşündüğü organizasyonu şeklini alabilir. Böylece IBEA, kadınlar ve kadın girişimcileri desteklemek için girişimciliğin yerel ekosisteminden kuruluşları ve insanları davet ederek, öğle yemeğinden ve konuşmalardan sonra ulusal kahve içme alışkanlığı ile bağlantılı bir gayriresmi ağ etkinliğini teşvik etmiştir. 

Copyright © 2017 Empowerwoment All rights reserved.