İş Hayatına Yeni Atılan Kadınların Uluslararası Çalıştayı - Roma 20-24 Kasım 2017

İş Hayatına Yeni Atılan Kadınların Uluslararası Çalıştayı - Roma 20-24 Kasım 2017

The EmpowerWOMENt projesinin Roma Hareketliliği ayağında Roma(İtalya)’da, 20/24 Kasım 2017 tarihinde bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Proje ortaklarından İtalya grubunun ev sahipliği yaptığı çalıştayda uygulama kapsamındaki ülkelerden start-up kadınlar bir araya gelmiş ve uluslar ötesi bir ortamda kadın girişimciliğine yönelik çeşitli etkinlikler yapmışlardır. Bu etkinlikler kadınların yenilikçi işletmelerini desteklemelerine ve sürdürmelerine yardımcı olacak yeni yolların keşfedilmesi ve kullanılması üzerine yoğunlaşmıştır.

 

Çalıştay süresince farklı konu başlıkları için ülkeler sunumlar yapmış ve girişimci kadınları bahsi geçen konularda düşünmeye ve bilgi üretmeye yönlendiren çeşitli etkinlikler gerçekleştirmişlerdir. Çalıştayın ilk gününde kadınların kendi topluluklarında ve ötesinde küçük ekosistemler kurarak yalnız kovboy ideolojisini aşma; ikinci gününde muhtemel kullanıcı ve müşterilere ulaşma, alternatif fonlama yöntemleri ve sosyal değerlerle bağlantı kurma; üçüncü gününde araştırma, inovasyon, deneyimleme çatısı altında yaratıcı teknoloji ve iletişimin işletmeleri nasıl destekleyebileceği; dördüncü günde ise teknolojiyle bağlantı kurma ve yeni insan kaynakları türlerini bir araya getirme konularında sunumlar yapılmıştır. Sonrasında her ulusal grup konuyla ilgili yönlendirici sorulara cevap verecek şekilde grup çalışmaları yürütmüş ve oluşturdukları materyaller hakkında sunum yapmıştır. Çalıştayın son gününde ise her ulusal gruptan 2 ya da 3 kadının yer aldığı ve kadınların proje ve çalıştay kapsamında elde ettikleri kazanımları ve düşüncelerini içeren ‘’Kadının Sesi’’ videoları çekilmiştir.

 

Çalıştayın genelinde farklı ülkelerden, kültürlerden bir araya gelen kadınlar girişimcilik deneyimlerini birbirleriyle paylaşma fırsatı bulmuş, bu değerli paylaşımların sonucunda vizyonlarını geliştirmeye yönelik önemli adımlar atmıştır. Roma hareketliliği kapsamında oluşturulan uluslararası ekosistem, girişimci kadınların hem genel girişimcilik konseptine hem de kendi işletmelerine yönelik ufuk açıcı deneyimlere sahip olmalarını sağlamıştır. Ayrıca kurulacak olan virtual platform yönelik yenilikçi fikirler geliştirilmiş ve söz konusu platformun genel özellikleri ve önemi girişimci kadınlar tarafından daha iyi kavranmıştır.

Copyright © 2017 Empowerwoment All rights reserved.